Szczegóły oferty

Działka hala , centrum logistyczne, zakład prod. Myślenice - Myślenice

  • image (2)
  • image

Do sprzedania 16,000,000zł - Działki inwestycyjne

Działki przemysłowe o łącznej powierzchni 3,50 ha.

Możliwość realizacji inwestycji max. 23 800 m powierzchni użytkowej.

USTALENIA MPZP:

– dla budynków przemysłowych (produkcyjnych, magazynowych) w terenach zabudowy przemysłowo –
usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem P ustala się : maksymalna wysokość zabudowy –
15 m, w sytuacji wymuszonej warunkami technologicznymi produkcji dopuszcza sie możliwość realizacji
obiektów lub ich części do 30m wysokości;

wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w terenie zabudowy przemysłowo – usługowej P nie może być mniejszy niż 25%.

wskaźnik powierzchni zabudowy w terenach zabudowy przemysłowo – usługowej P nie może być większy niż 70%

wskaźnik intensywności zabudowy w terenach zabudowy przemysłowo – usługowej P maksymalny na poziomie 1,1.

Zakup od Spółki. Cena netto.

Położenie nieruchomości

Podobne nieruchomości