Szczegóły oferty

Znakomita lokata kapitału w centrum Sułkowic - Sułkowice

  • image (1)
  • image (2)
  • image (3)
  • image (4)
  • image (5)
  • image (6)
  • image (7)
  • image

Do sprzedania 395,000zł - Działki inwestycyjne

Szanowni Państwo,
w ofercie działka stanowiąca teren zielony w centrum Sułkowic.
Działka płaska, wyrównana, posiadająca naturalne, zielone ogrodzenie z drzewostanu.

W chwili obecnej przeznaczenie w MPZP – zieleń urządzona – działka jednak sąsiaduje z działką o przeznaczeniu usługowym/komercyjnym. Nieruchomość stanowi idealną gratkę dla inwestorów.

Wyciąg z MPZP:
podstawowe przeznaczenie pod zespoły zieleni urządzonej, w tym parki i zieleńce oraz urządzenia sportu i rekreacji. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZU1 ustala się możliwość realizacji budynków sanitarno-gospodarczych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i obsługę ludności.

Jako przeznaczenie uzupełniające w terenach zieleni urządzonej, ustala się możliwość realizacji: 1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej; 2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz parkingów, ścieżek rowerowych, przejść i ciągów pieszych; 3) obiektów małej architektury. 3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia uzupełniającego wymienionego w ust. 2 jest dostosowanie charakteru i wymogów do przeznaczenia podstawowego.

Media: kanalizacja, woda i prąd na działce.

Położenie nieruchomości

Podobne nieruchomości